Tirtan

Nutristamina s.r.o.
Doba realizace: Doba realizace: 03.2022 – 02.2024

Koncepce, Design, Konstrukce, Výrobní dokumentace, Prototyp, Testování, Sériová výroba

IdeaHUB provedl návrh mixéru, hadičky, i obalu generátoru vodíku. Byly řešeny variantní designové návrhy, vybraná varianta byla rozpracována a testována. Realizoval se celý proces návrhu a prototypování, od určení koncepce a základních parametrů, přes výrobu funkčního prototypu, až po výrobní dokumentaci, zaformování dílů a montáž zařízení.

Předmětem vývoje bylo navrhnout zařízení na sycení kapaliny vodíkem, či jiným plynem, sestávající z vyvíječe molekulárního vodíku, mixéru pro zapravení vodíku do kapaliny či nápoje, a propojovací hadičky s konektory. Vyvíječ obsahuje dlouhoživotnostní náplň ultračisté vody, ze které se elektrolyticky vyrábí vodík. Ten je poté pomocí speciální propojovací hadičky o vysoké těsnosti transpotrován do mixéru. Tato část přístroje se zanořuje do sycené kapaliny a pomocí tvorby víru o přesně definovaných vlastnostech zapravuje molekulární vodík do kapaliny či nápoje a zvyšuje tak její antioxidačí účinky. Takto zapravený vodík neovlivňuje ani složení vody, ani její senzorické a chuťové vlastnosti. To umožňuje sytit například i iontové nápoje, potřebné při rekonvalescenci. Tyto vlastnosti předurčují toto zařízení pro využití jak v oblasti medicíny a rehabilitace, tak v oblasti vrcholového sportu či domácí prevence. Zařízení bylo důkladně a dlouhodobě testováno, aby byla ověřena jeho funkčnost. Bylo testováno ve spolupráci s lékaři i vrcholovými sportovci. Princip fungování přístroje je chráněn českým patentem (PV2021-460) i několika mezinárodními patenty.