Truhlík vertikální zahrady

Graseko s.r.o.
Doba realizace: 08.2021 – 02.2023

Koncepce, Konstrukce, Výrobní dokumentace, Prototyp, Testování, Sériová výroba

V IdeaHUBu jsme na požadavek zákazníka navrhovali systém vertikální zahrady. Bylo navrhováno nejen konstrukční řešení a tvar truhlíků, které plní několik funkcí, ale i systém modulárního zavěšení a elektronická jednotka, která řídí závlahu dle předem nastavených pravidel. Celý systém je modulární a umožňuje tvorbu libovolného tvaru zelené stěny podle tvaru fasády. Při návrhu bylo nutné se zabývat nejen samotnými truhlíky, ale např. i odvodem přebytečné vody mimo truhlík umístěný níže, který zabraňuje hromadění závlahy v níže položených truhlících, snadnou demontáží a servisem konkrétního truhlíku bez nutnosti demontáže okolních truhlíků atp. IdeaHUB se zabýval konstrukčním řešení truhlíku s ohledem na modularitu, vyrobitelnost, trvanlivost, jednoduchost montáže, demontáže a případného servisu. Po testování prototypu jsme realizovali výrobu forem a sériovou výrobu vstřikováním. Navržený systém vertikální zahrady splňuje všechny požadavky zákazníka, který již s tímto systémem realizoval množství zelených stěn a produkt nabízí na svém eshopu..