Magnetický nosič sondy

ANS NDT Czech s.r.o.
Doba realizace: 07.2023 - nyní

Koncepce, Design, Konstrukce, Funkční vzorek, Testování, Prototyp

Provedli jsme kompletní návrh magnetického nosiče sondy, který slouží k nedestruktivnímu měření tloušťky potrubí. Jedná se o speciální vozítko na magnetickém podvozku, vybavené senzorikou pro měření tloušťky stěn, které je schopno se volně pohybovat po ocelových konstrukcích a potrubí, a to i vertikálně, či vzhůru nohama. Nosič je ovládán bezdrátově přes vysílačku, díky čemuž může samostatně pracovat ve velkých výškách. Momentálně je vytvořen funkční vzorek vozítka, na kterém se testovaly pohony, vhodnost konstrukce a všechny potřebné funkce dle požadavků zákazníka.

Po odzkoušení a odsouhlasení celé koncepce se návrh překlopil do fáze výroby prototypu. Cílem celého projektu je robustní a spolehlivé magnetické vozítko pro NDT zkoušky. Vozítko je schopno jezdit po celém obvodu ocelových trubek a měřit jejich tloušťku. Ovládá se vzdáleně pomoci vysílačky a probíhá WiFi komunikace mezi měřicí sondou a obsluhou. Finální prototyp bude mít možnost výměny kol a zvětšení šířky vozítka. Celý nosič bude mít ochranné krytování.