Neurorehabilitační deska

Yakna s.r.o.
Doba realizace: 08.2021 – 02.2023

Koncepce, Design, Konstrukce, Návrh elektroniky, Výroba Prototypu

V rámci tohoto projektu byl řešen návrh a výroba neurorehabilitační desky. Jedná se o světelný modulární panel, který je využíván pro práci s pacienty trpící mozkovými onemocněními. Terapeut je schopen s pomocí tohoto zařízení vytvářet velice efektivní a vhodné podněty, nutné pro rehabilitaci mozku pacienta. Deska interaguje s pacientem pomocí světelných podnětů a nutí jej na ně správně reagovat. V řídící jednotce desky je navíc nahráno několik programů, na jejichž základě je možno vyhodnocovat rychlost a přesnost reagování pacienta a tedy i efektivitu a postup neurorehabilitace. Panel například rozsvěcuje náhodné pole a čeká na kontakt s kostkou.

Návrh desky spočíval v designovém návrhu celé desky, konstrukčním návrhu odolného krytu a návrhu elektronické desky tištěných spojů tzv. PCB. Deska je velikosti formátu A4, kdy z více desek lze sestavit formát A3 a A2 pomocí magnetů. IdeaHUB rovněž realizoval výrobu prototypu, který byl poté testován v provozu při rehabilitacích. Výsledný produkt je velice kompaktní, odolný a modulární s velmi pozitivními ohlasy od terapeutů.