Manipulační zařízení


SEEIF Ceramic, a.s.
Doba realizace: 01.2019 – 08.2019

Konstrukce, Výrobní dokumentace, Prototyp, Testování

Předmětem vývoje byl návrh a výroba dvou různých manipulačních zařízení, sloužících pro manipulaci se šamotovou hmotou a její transport mezi jednotlivými výrobními stroji. Druhé uchopovací zařízení slouží k manipulaci s nádobami pro vypalování grafitových zátek. Byl řešen způsob manipulace s šamotovými tvarovkami, napojení na průmyslový manipulátor, ovládání uchopovače, a variabilita zařízení pro různé tvary a rozměry tvarovek. Zařízení bylo kompletně navrženo a podrobeno analýzám. Po výrobě prototypu a jeho otestování v provozu byly IdeaHUBem vyrobeny a dodány finální výrobky.