O Nás

IdeaHub je sdílené vývojové centrum sídlící v Moravskoslezském inovačním centru Ostrava, a.s.

Sdružujeme komunitu kreativních lidí a to na základě společných zájmů z oblastí výzkumu, vývoje, aplikací, vzdělávání, nebo i popularizace inovačních technologií.

Jsme organizací, jejímž posláním je vytvoření komunity a zázemí pro práci na tvůrčích projektech z oblasti techniky, její výroby a vzájemné výměny informací a znalostí mezi členy. Umožňujeme studentům i odborné veřejnosti přístup k základním vývojovým technologiím a propojení s firmami nejen z Moravskoslezského kraje.

IdeaHub nabízí prototypovou dílnu, kde si členové mohou tvořit svá konstrukční řešení při práci na projektech v oblastech mechaniky, mechatroniky, elektroniky a naučit se pracovat s moderními výrobními technologiemi.

IdeaHub úzce spolupracuje s místními komerčními společnostmi v oblastech vývoje nových výrobků i moderních technologií.  Tato forma spolupráce umožňuje úzkou vazbu mezi společnostmi  a studenty nedaleké VŠB-TU Ostrava. I z těchto důvodů členové IdeaHubu pracují na reálných inovačních projektech. Hlavním cílem je podpora uplatnění absolventů technických oborů a podpora konkurenceschopnosti produktů a procesů v praxi, hlavně v Moravskoslezském kraji.

Naši členové a partneři jsou připraveni poskytnout bohaté zkušenosti, znalosti, podporu a zázemí především nově vznikajícím společnostem.

13987288_10208471304157289_1355309477_o