O Nás

IdeaHub je sdílené vývojové centrum sídlící ve Vědecko-Technologickém parku v Ostravě. Sdružuje komunitu kreativních lidí na základě společných zájmů na poli výzkumu, vývoje, aplikací, vzdělávání a popularizace inovačních technologií.

IdeaHub je organizací, jejímž posláním je vytvoření komunity a zázemí pro práci na tvůrčích projektech z oblasti techniky a její výroby a vzájemná výměna informací a znalostí mezi členy. Umožňuje studentům a odborné veřejnosti přístup k základním vývojovým technologiím a propojení s firmami v Moravskoslezském kraji.

IdeaHub nabízí prototypovou dílnu, kde si členové mohou tvořit svá konstrukční řešení při práci na projektech v oblastech mechaniky, mechatroniky a elektroniky, a naučit se pracovat s moderními výrobními technologiemi.

IdeaHub úzce spolupracuje s místními komerčními společnostmi na poli technologií při vývoji jejich nových výrobků. Tato spolupráce umožňuje úzký vztah mezi těmito společnostmi a studenty místní VŠB-TU Ostrava. Díky tomu členové IdeaHubu pracují na reálných inovačních projektech. Cílem je podpora uplatnění absolventů technických oborů a podpora konkurenceschopnosti produktů a procesů v praxi, hlavně v Moravskoslezském kraji.

Chceme aktivně pomáhat nově vznikajícím start-up společnostem v počátcích jejich podnikání. Je to právě v těchto nelehkých začátcích, kdy partneři a členové IdeaHubu poskytují své zkušenosti, znalosti, podporu a zázemí těmto vznikajícím společnostem.

 

13987288_10208471304157289_1355309477_o