Cíle

Hlavní cíle společnosti IdeaHub jsou:

 • Rozvíjet tvůrčí a technické schopnosti svých členů
 • Přispívat k řešení konkrétních inovačních problémů v praxi
 • Podporovat technické schopnosti a myšlení členů praktickou tvorbou řešení těchto inovačních problémů
 • Rozvíjet inovační schopnosti svých členů na základě metodologie TRIZ
 • Spolupracovat s ostatními organizacemi podobného charakteru
 • Budovat informační databázi spolupracujících firem schopných spolupracovat na vývojových úkolech
 • Organizovat semináře, konference a různé vzdělávací, tréninkové a popularizační aktivity
 • Přispívat ke zvyšování kvalifikace a odborné znalosti členů

Tyto cíle jsou naplňovány snahou vytvořit:

 • Úzkou vazbu mezi studenty a jejich potenciálními zaměstnavateli
 • Spolupráci s VŠB-TU Ostrava na zadávání diplomových prací
 • Podporu výroby prototypů a studentských diplomových prací
 • Komunitu technicky smýšlejících a kreativních lidí, kteří chtějí sdílet zkušenosti s dalšími členy
 • Aktivní podpora start-up společností (mentoring, prototypová dílna, vyhledávaní investorů)