ABSOLVENT2

„Myslete svýma rukama, něco vytvořte nebo vyzkoušejte a potom o tom mluvte, ne naopak“  David Kelley

Cílem projektu je osvojit si a prohlubovat technické a jiné potřebné znalosti na konkrétních praktických příkladech z technické praxe během realizace vlastního projektu, nebo technického zadání od spolupracujících firem. Výsledkem je poznání a realizace celého procesu od návrhu výrobku až po výrobu prototypu.

Detailní informace o projektu ABSOLVENT2 najdete ZDE a v sekci KE STAŽENÍ

 

Průběh projektu ABSOLVENT2

Účastník projektu „ABSOLVENT2“ bude při práci na projektu metodicky veden po dobu min. 10 měsíců a každý podstatný krok bude na týdenní bázi monitorován s cílem projít a reálně si vyzkoušet tyto dovednosti:

 • Pravidla práce v laboratoři IdeaHUB
 • Příprava na práci v expertním týmu a rozvoj kompetencí
 • Spolupráce na přípravě a zadání projektu (vlastního nebo firemního)
 • Inovace – Metodika TRIZ
 • LEAN DESIGN
 • Tvorba 3D modelů – CAD (CATIA V5)
 • Single board computers
 • FMEA konstrukce, DOE
 • Výroba funkčního vzorku
 • Testování a validace
 • Ukončení projektu
 • Získání certifikátů

Zadání vývojového úkolu pro studenta

Cílem musí být vždy vytvořit hmatatelný výsledek (produkt, část zařízení, princip, technologii, …), rozsah zhruba odpovídá zpracování diplomové práce. Při realizaci úkolu počítáme se spoluprácí se zadavatelskou firmou v dohodnutém časovém rozsahu. Student bude mít na zpracování úkolu cca 400 hodin pod vedením mentorů.
V zadání jednoho úkolu může být definováno několik rolí v týmu (designer, konstruktér, technolog, marketér, ekonom) a požadované výstupy.

Proč spolupracovat se studentem přes projekt ABSOLVENT2

 • Student bude mentorován po celou dobu realizace projektu a vyzkouší si všechny oblasti techniky z programu kurzu.
 • Z důvodu našeho zázemí v blízkosti TU může využít i malého volna na práci v projektu.
 • Může pracovat v týmu, kde se naučí komunikovat a získá znalosti i z jiných oborů, než má možnost během studia.
 • Máme dobré kontakty na TU a studenti získávají kredity, pokud pracují u nás na projektu – mají vyšší motivaci se zapojit.
 • Student získá kontakty na zadavatelskou firmu a může se připravit na konkrétní pozici se znalostí potřebných dovedností.
 • Všechny procesy budou řízeny maximálně efektivně.
 • Základním předpokladem je, že účastník programu „ABSOLVENT2 “ je sebemotivován projekt absolvovat a získat potřebné znalosti.
 • Pro každou fázi projektu budou připraveny praktické pomůcky a návody jak je možné zdárně překonat překážky a posunout se dál v realizaci.
 • Během realizace projektu budou zváni specialisté z jednotlivých oborů spolupracujících firem a z VŠB-TUO.

Více informací o projektu ABSOLVENT2 najdete ZDE a v sekci KE STAŽENÍ