Zakládající valná hromada IdeaHUB

V úterý 19.7.2016 proběhla v areálu VTPO první schůze zakládající valné hromady spolku IdeaHub. Zúčastnění byli obeznámeni se stavem vyřizování a dalších příprav realizace. Všech 6 zakládajících členů vyplnilo své přihlášky a jednohlasně byly schváleny stanovy spolku. Členové se usnesli na výši členských příspěvků a proběhla volba do výboru spolku. Byly formulovány stanovy spolku, probrány úřední záležitosti a vytyčeny další milníky k realizaci vývojové dílny.

Napsat komentář