Pozvánka na úvodní schůzku IdeaHUB

Zveme Vás na úvodní schůzku a diskusi k technologickému co-workingovému centru Idea HUB, které bude otevřeno na podzim roku 2016.

Nově vybudované centrum, umístěné v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO), si klade za cíl vytvoření komunity kreativních lidí se vztahem k mechanice, mechatronice a k elektronice. Idea Hub je nezisková organizace, jejímiž členy jsou mimo jiné vývojové společnosti, které chtějí navázat spolupráci s místními studenty VŠB-TU Ostrava. Mimo samotné řešení vývojových úkolů je záměrem Idea Hubu vytvoření prototypové laboratoře, která bude využívaná jak studenty VŠB-TU Ostrava, firmami sídlícími ve VTPO, tak odbornou veřejností.

Ambasadorem projektu je Dr. Ing. Vladimír Mostýn (Katedra robotiky FS VŠB-TU Ostrava, s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výzkumných aktivit a spolupráce s praxí).

Pro realizaci výše zmíněných aktivit je nutná spolupráce s komerčními společnostmi, které potřebují inovace, nebo mají vlastní vývoj a chtějí ho dále rozvíjet.

Setkání se uskuteční v prostorách Agentury pro regionální rozvoj, dne 29. 4. 2016 od 9 do 11 hodin.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na email: ozdincova@arr.cz do 26.4.2016

Na setkání se těší zakladatelé Idea Hubu:
 Ing. Vladimír Dostál, Ing. Libor Štramberský a tým ARR.

 

Napsat komentář